Ny og oppgradert hjemmeside

Vi har skiftet til ny nettside.

Sjekk ut HeineKolltveit.com

Livet, arbeidet og forholdet du ønsker
Mann, IT-bransjen, 30 år
Etterbilde Ett år senere
Idag trener jeg 4-5 ganger i uken, noe som fører til mye bedre fysisk form. Så mye som 50-60% av fritiden min blir i dag brukt til aktiviteter jeg virkelig har lyst til å gjøre, sammen med nye mennesker og ting jeg ikke turde å oppsøke tidligere. Antall nære relasjoner til både venner, kjente og familie er minst fordoblet - og kvaliteten på relasjonene like så. Det er nå mye lettere å skape seriøse relasjoner til damer - og jeg fortsetter reisen og utviklingen min med et positivt syn på verden.
Forbilde Før:
For ett år siden hadde karrieren min kommet langt, men det sto verre til med fysisk helse og et spennende liv utenfor jobben. Både selvtilliten og energien var lav. Jeg slet med å tiltrekke meg det motsatte kjønn og eksisterende vennskap ble ikke tatt godt nok vare på. Kun 10-20% av fritiden min ble brukt på aktiviteter som ga meg noe verdifullt tilbake.
Å jobbe med Heine

Fra første stund gjorde Heine det enkelt og veldig lavterskel å komme i gang. Han var åpen, lett å prate med, fordomsfri og stilte meg veldig gode spørsmål. Vi startet ut fra livshjulet noe som ga meg en god oversikt og det var opp til meg hva vi skulle jobbe med videre derfra.

I arbeidet sammen opplevde jeg at jeg ble godt tatt vare på og støttet, og samtidig pushet i hva jeg kunne oppnå på områder som var viktig for meg. Vi så nøyere på de antagelsene jeg jobbet ut fra. Et eksempel er at jeg ønsket mer kontroll i livet mitt - og da fikk Heine meg til å se på både de positive og negative sidene ved å ha kontroll mens jeg tidligere hadde sett kontroll som en utelukkende positiv egenskap. Slike aha-opplevelser og refleksjoner var det flere av på veien - og det har gitt meg en dypere selvinnsikt som jeg tar med meg videre.

En ting som var viktig for meg var å jobbe med identiten min og verdiene - for å bli mer sikker på meg selv og øke selvtilliten min. Heine var en veldig dyktig prosessdriver i denne utforskningen og vi kom frem til både en liste med verdier og håndfaste handlingsplaner om hvordan jeg i større grad kunne leve etter dem.

Oppsummert så ble jeg kvitt en del gamle ting som ikke fungerte og lagt inn noen nye ting som virkelig fungerer.

Heine er en coach som du kan legge din tillit til og jeg anbefaler han lett til mine nærmeste venner.

Oversikt over referanser