Ny og oppgradert hjemmeside

Vi har skiftet til ny nettside.

Sjekk ut HeineKolltveit.com

Livet, arbeidet og forholdet du ønsker
Kvartlivskrisen
Kvartlivskrisen rammer stadig flere unge mennesker. Jeg svarer her på en del spørsmål jeg har blitt stilt i forhold til kvartlivskrisen.
 1. Hvordan vil du definere ”kvartlivskrisen”?
  Kvartlivskrisen er en periode "kvartveis" i livet (20-årene) der det oppstår en del tvil og indre uro omkring hvem man selv er og hva man skal gjøre i livet.

 2. Hva kjennetegner denne krisen? "Symptomer"?
  Symptomer mange vil oppleve er usikkerhet rundt store valg i livet. Man holder på å ta steget inn i de voksnes verden samtidig som man prøver å finne sin rolle og det man selv finner meningsfullt.

 3. Hvordan vet du at du opplever den?
  Lurer du på hva du skal gjøre med livet? Tenker du at du har valgt feil utdanning eller jobb? Er du redd for å gjøre feil valg? Hvis du svarer ja på ett eller flere av disse spørsmålene er det store muligheter for at du er i kvartlivskrisen.

 4. Hvorfor tror du mange opplever en slik krise?
  I vårt samfunn i dag er det stadig mer frihet til å velge og samtidig blir overgangen til det å være voksen flyttet stadig lenger utover i livet. Flere valg og senere valg fører til mer vurdering og tvil - og så ønsker vi så mye å velge rett for oss. Det gjør at vi blir usikre på hva vi skal gjøre og redd for å gjøre feil valg.

 5. Hvem er det denne krisen rammer?
  Den rammer hovedsaklig folk mellom 20 og 30 år og gjerne folk med høy utdannelse. For noen så dukker tankene opp mens man studerer og for andre etter man har jobbet et par år.

 6. Har du noen enkle tips til konkrete øvelser man kan gjøre i hverdagen for å bekjempe den?
  Det finnes veldig mange øvelser man kan gjøre. En av de som virkelig kan gjøre en forskjell er å starte med slutten. Hva vil du at familie, venner og kollegaer skal si om deg i begravelsen din. Skriv ned svarene dine. En annen innfallsvinkel er å finne ut hva man er god på og utvikle disse til styrker. Et sted å starte her er å sende epost til 10 kjente og spørre: "Hva er jeg god på?"

 7. Hva er dine beste råd til folk i kvartlivskrisen?
  Jobb med å finne ut hvem du selv er og hva som har verdi i seg selv for deg. For mange henger det ofte sammen med en litt dårlig selvtillit så finn ut og bli klar over hvilke styrker du har. De jeg coacher blir alltid positivt overrasket når vi lager en slik liste.

 8. Kan man for eksempel si noe til seg selv? Konkrete setninger?
  For at det å si noe til seg selv skal gi noe skikkelig effekt må det man sier være sterkt personlig og gi en følelsesmessig reaksjon. Konkrete og generelle setninger vil kunne gi en kortvarig boost, men de dypere forandringene vil ikke skje.

 9. Hva er det viktigste budskapet du gir når du holder kurs i kvartlivskrisen?
  Ved å jobbe systematisk og gå i dybden på hvem man selv er gjør at man kommer ut på andre siden av den styrket og med følelsen av å ha gjort de rette valgene.

 10. Hva vil du si til dem som akkurat nå opplever en kvartlivskrise?
  Det er en helt normal reaksjon å være forvirret og i tvil når man står ovenfor store valg. Det fins massevis av øvelser som kan hjelpe deg på vei gjennom en slik krise. Og om du føler du står alene i denne tiden så fins det støtte, hjelp og rettledning tilgjengelig. Se under

 11. Hva kan man lære av å oppleve en kvartlivskrise?
  Man kan lære utrolig mye om seg selv, sine verdier og hvordan man gjøre vanskelige valg. Ved å aktivt jobbe gjennom det kan man komme ut på andre siden og føle at man har fått en mening med livet som igjen gjør det lettere å håndtere fremtidige valg..

 12. Hvordan kommer man seg ut av kvartlivskrisen?
  Jeg har selv vært gjennom kvartlivskrisen og slik jeg ser det er de to veier ut av den. I møtet med valgene og tvilen kan du bli overveldet, apatisk og gi opp. De aller fleste arbeidsplasser har ansatte godt oppe i 50-årene som virker som et produkt av å gi opp. De lever den samme dagen om og om igjen i en jobb de egentlig ikke trives i. Eller du kan jobbe med de spørsmålene som dukker opp, aktivt søke svar på de og finne ut hva som er givende for deg å gjøre. Dette er de menneskene som skaper noe ute i verden de er stolte av og som er dypt meningsfullt for dem.

Jeg holder et seminar for folk som ønsker å komme seg ut av kvartlivskrisen: Skap din fremtid. I tillegg tilbyr jeg personlig coaching for de som har lyst på personlig hjelp.

Ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på.

-Heine 2.0
Gå til ny nettside heinekolltveit.com
blog comments powered by Disqus