Ny og oppgradert hjemmeside

Vi har skiftet til ny nettside.

Sjekk ut HeineKolltveit.com

Livet, arbeidet og forholdet du ønsker
Min visjon for 2.0
Min visjon med å starte 2.0 er å gjøre verden litt bedre. Og hvordan skjer det?

Vår verden i dag er så sterkt sammenkoblet og så globalisert at alt vi gjør får konsekvenser og effekter som brer seg utover. Hvis du smiler til kassadama på Bunnpris, så vil hun føle seg litt bedre og smile litt mer ekte til neste kunde. Som igjen tar med seg en mer positiv følelse hjem og gir barna og kona litt mer oppmerksomhet, slik at de igjen får et bedre forhold osv.

I kaosteori så kalles dette sommerfugleffekten. Uten å gå inn i detaljene, så kan et smil i Norge føre til at en krig blir unngått et annet sted på jorden.

Så hva har dette med min coaching å gjøre ... ?

Jeg mener at jeg ved å bistå folk til å finne ut av

-hva som er viktig for dem -hvem de er -hva de har lyst å gjøre -hva de har lyst å få ut av livet -hvordan det kan gjennomføres

så vil jeg hjelpe dem å leve lykkeligere liv fylt med mening, lidenskap og bidrag.

Og en person som har det bra fører til at de som er rundt personen også får det bedre.

Som igjen vil få en sommerfugleffekt som kan spre seg over hele kloden. Det er min visjon for 2.0:

Å skape en bedre verden gjennom meningsfull forandring for enkeltmennesker

Hva tror du om sommerfugleffekten? Og hva er din drøm?

-Heine 2.0
Gå til ny nettside heinekolltveit.com
blog comments powered by Disqus